Verslag van een onderzoek gedaan door de secretaris naar in de wet vastgelegde gronden voor echtscheiding in verschillende Europese landen en in Noord-Amerika. z.j.