Krantenknipsels waarin bericht wordt over de activiteiten van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen op het gebied van huwelijkswetgeving in de maanden vóór de oprichting van het Comité. 1925.