A.E.J. de Vries-Bruins, \'Het voorontwerp-Romme, overdruk uit De Socialistische Gids. Maandschrift der sociaal-democratische arbeiderspartij , jrg. XXIII no. 2. februari 1938.