Circulaire van de Vereniging tot bevordering der zedelijkheid in de Nederlandse Overzeese bezittingen. Gedrukt. z.j.