Vragenlijst aan gemeenten betreffende ziekenverpleging. Stencil. z.j.