Ingekomen en kopieën van uitgaande stukken betreffende de bouw van het tentoonstellingsgebouw. Met schetsen en tekeningen. 1897-1898.