Afschriften van artikelen van Nellie, van reacties op publicaties en recensies daarvan, verschenen in Nederlands-Indische en Belgische bladen. 1881-1893.