Betreffende de verbetering van het geschiedenisonderwijs op de lagere Montessoriescholen. 1953 en z.j.