Ingekomen brieven en briefkaarten van Rosa Manus [IV 16]. 1929-1930, 1934-1935, 1938, 1940-1941.