Circulaire van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap afdeling Amsterdam, 18 september 1946, waarin om onderwerpen voor lezingen gevraagd wordt. Met kanttekening van Boissevain-van Lennep. Gestencild. 1946.