Correspondentie tussen bestuursleden. 1898-1900, 1903 en 1927.