Brochure, getiteld ‘ Rechtstoestand der vrouw in Nederland 1898-1923’, door Mr. Jenny Lycklama à Nyeholt, uitgave van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen, Haarlem. 1923.