Stukken houdende prijsopgaven voor het inzetten van vensterglas. 1898.