Programma en stellingen van het congres voor wezenopvoeding. Gedrukt. z.j.