Ingekomen brieven, voornamelijk van vriendin Hens Weinberg. 1931-1932, z.j.