\'Het voor-ontwerp wet houdende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen\', uitgegeven door het Comité tot Verdediging van Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw. 1938.