Brochure, getiteld ‘Huwelijk en wet’. Voorstellen van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen. Met toelichting. Haarlem. 1921.