Manuscript over de geschiedenis van het schrift. z.j.