Circulaire Aan de vrouwen in Nederlandsch Oost-Indië en aan allen die in onze O.-I. bezittingen belang stellen!. Gedrukt. 1897.