Rechlindis. Het Kunstnaaldwerk. (Haarlem 1911, 4e herziene en veel vermeerderde druk). 1911.