Afschrift van een rapport uit ‘De Vaderlander’, betreffende huwelijkswetgeving. 8-5-1920.