Circulaire betreffende door het bestuur aangebrachte wijzigingen in de ontwerp-statuten. Stencil. 7 juli 1896.