Stukken betreffende de toekenning van studiebeurzen. 1882-1885.