Circulaire houdende de voorlopige bepalingen omtrent het onderwijscongres. Stencil. z.j.