Niet verzonden circulaires (op naam en één blanco) van het werkcomité voor het werven van leden voor het comité van aanbeveling van het op te richten KVV. 1938.