Manuscript over de geschiedenis van het schip. z.j.