Register houdende prijsopgaven voor betimmering en inrichting van de gebouwen. 1898.