Ingekomen brief van H.C. Sandt van Kooten betreffende de koloniale Tentoonstelling te Semarang. 1914.