Notulen en presentielijsten, ook van de Commissie tot behandeling van het wetsontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. 1948.