Aantekeningen van de secretaris betreffende het wetsontwerp ‘Huwelijksrecht’ van de staatscommissie Limburg. Met exemplaar van het wetsontwerp en de toelichting. 1927.