Ingekomen stukken bij de presidente van het Comité, mevrouw Mr. B. Bakker-Nort. 1926-1939 en z.j.