Onze vorstinnen uit het Huis van Oranje-Nassau in het stadhouderlijk tijdperk, 2 delen (Haarlem 1911, 2e veel vermeerderde en verbeterde druk). 1909, 1911-1912.