Teksten van toespraken van de commandante Mej. Veder ter gelegenheid van de installatie van nieuwe Korpsleden. 1939-1940.