Lijst met antwoorden van afdelingen op de circulaire van 28 juli 1945 betreffende (her)oprichting. 1945.