Begroting, balans, staat van baten en lasten van de Vereeniging KVV en de Stichting KVV. 1938-1940.