Aantekeningen betreffende een spiritistische séance -in anoniem handschrift met aanvullingen van Nellie- en andere aantekeningen van dergelijke aard. z.j.