Stellingen en conclusies van sprekers en spreeksters bij de besprekingen over maatschappelijk werk van 19-21 juli 1898. Gedrukt. 1898.