Exemplaar van A.P. Tsjechow, De zwarte monnik [Amsterdam 1927], vertaald door Annie Romein-Verschoor. 1927.