Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, nrs 13, 46, 51. 1899.