Stukken betreffende het Sub-Comité B, betreffende wenselijke regelingen op het gebied van echtscheiding en publicatie Huwelijk en Echtscheiding. Voorstellen van het \'Comité voor eene Gemeenschappelojke Actie ntot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving\'. 1938.