Instructie voor de afdelingssecretaris en penningmeester. 1932.