Verslag over de (houding van de) internationale liga van katholieke vrouwenbonden en het in 1926 te Parijs gehouden 10e congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. [1926].