Ingekomen brieven en kopieën van uitgaande brieven betreffende de inrichting van een apotheek. 1897-1898.