Knipsels van recensies van kinderboeken, uitgegeven onder redactie van Nellie, getiteld \'Een kinderleven\', \'Ons groote sagenboek\', \'Toen \'t oorlog was\', \'Wat Leo Tolstoi aan kinderen vertelt\', \'Tooverlantaarn der eeuwen\'. Met enige knipsels betreffende Nellies kinderboeken in het algemeen. 1912-1914.