Stukken betreffende de oprichting, de statuten en -wijzigingen. Met afschriften en kleurenkopie van de stichtingsakte 1935. 1935-1936, 1953, 1958-1959, 1979, 1982-1988.