Rapporten betreffende de werkwijze en werkomstandigheden in fabrieken en het aandeel van vrouwen in het werk. 1897-1898.