Tekst van de toespraak gehouden bij de opening op 19 december 1936 door Rosa Manus, aantekeningen van Posthumus-van der Goot betreffende de oprichting en opening en namenlijst. 1936.