Ingekomen brieven en kaarten bij ES als voorzitster van de Verein für Frauenbestrebungen Luzern. 1921-1925.