Circulaire van het hoofdbestuur oktober 1941 aan leden en begunstigers met de mededeling dat het Maandblad in verband met papierschaarste voorlopig niet meer zal verschijnen. 1941.