Getuigschriften, akten, diploma\'s, oorkonden, benoemingen, onderscheidingen, uitnodigingen, toegangsbewijzen en bewijs van inenting [IV 10]. 1859, 1867, 1870-1872, 1876-1877, 1887, 1890, 1898-1899, 1903-1904, 1908, 1912-1913.